Sporuri pentru toți!

Update: Ministerul Tineretului și Sportului a transmis astăzi, 16.01.2019, o adresă către toate unitățile subordonate prin care solicită situația sumelor reprezentând cheltuieli de personal necesare în anul 2019, respectiv situația salariilor personalului aferentă anului 2019; […]

E dreptul tău să îți ceri drepturile !

Salariaților din Sport și Tineret li se face dreptate: Tribunalul Cluj a dat câștig de cauză colegilor noștri, în dosarul nr. 3539/117/2018: Admite cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâta Direcţia Judeţeană Pentru Sport […]